Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Sekmēt apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.

Apraksts: Izstrādāt optimizētu Atkritumu apsaimniekošanas institucionālo modeli Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionam, balstoties uz apstiprināto Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam paredzētiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības virzieniem un pasākumiem mērķu sasniegšanai. Lai īstenotu aprites ekonomikas principus, nepieciešams attīstīt reģionālo pieeju atkritumu apsaimniekošanā, koncentrējot gan uzdevumus, gan atbildību atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanā, paredzot noteikt arī atbilstošu normatīvo aktu regulējumu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru darbībai.

Vēlamais rezultāts: Normatīvo aktu regulējuma izpēte un institucionālā modeļa izstrāde. Ja darba procesā tiek pētīti vairāki modeļi, tad interesē SWID izvēlētajam modelim.

Vēlamais komandas sastāvs: 1 -2 finansisti, 1-2 uzņēmējdarbības/ekonomikas/juridiskais speciālisti, 1 vides nozares speciālists.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

SIA ZAAO
Reģ.nr. 44103015509
www.zaao.lv