Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešana ZAAO darbības reģionā

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Jauna pakalpojuma izpētes un ieviešanas izstrāde.

Apraksts: Uzņēmumam ar 2024.gadu jāuzsāk piedāvāt pakalpojums saviem klientiem visā darbības reģionā bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītai vākšanai. Veikt jauna pakalpojuma izpētes un ieviešanas konceptu, ņemot vērā gan infrastruktūras piedāvājumu, gan komunicēšanu un izglītošanu, gan nepieciešamo paradumu maiņu, tai skaitā ieinteresēto pušu viedokļa izpēte – pašvaldību speciālisti, dažādas pakalpojuma lietotāju grupas (daudzdzīvokļu mājas, privātmājas, ražotāji, tirgotāji, var arī pa vecuma grupām) par priekšstatiem, gatavību un ekspektācijām.

Vēlamais rezultāts: BNA dalītās vākšanas pakalpojuma ieviešanas koncepts laika grafikā līdz 2023.gada beigām, lai pakalpojuma sniegšanu varētu uzsākt ar 2024.gada janvāra mēnesi.

Vēlamais komandas sastāvs:1 komunikāciju speciālists, 1 dizaina speciālists, 1 finansists, 1 pakalpojuma izstrādes un ieviešanas speciālists

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

SIZ ZAAO
Reģ.nr. 44103015509
www.zaao.lv