Dažādu paaudžu darba ņēmēja portrets

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Izprast darba ņēmēja vajadzības, gaidas un tās savienot ar darba devēja uzdevumiem un nozares specifiku.

Apraksts: Pētījums par tendencēm darba tirgū pārtikas ražošanas nozarē.

Vēlamais rezultāts: Sniegt darba devējiem izpratni par dažādu paaudžu darbinieku stiprajām pusēm, lai integrētu darba procesā.

Vēlamais komandas sastāvs: komunikācijas speciālists, finansists, biznesa vides vadītājs, personāla speciālists.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

A/s “Smiltenes piens”
Reģ.nr. 43903002031
www.smiltenespiens.lv