Digitalizācijas sistēmas attīstība

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Atvieglot datu ievadi un vizualizāciju ražošanas personālam un uzņēmuma vadībai

Apraksts: Pilnveidot uzņēmuma digitalizācijas sistēmu, izstrādājot API savienojumu starp divām uzņēmumā esošām sistēmām – ERP “MONITOR” un uzņēmumā izstrādātā ražošanas datu vākšanas sistēma – “Zīle”. 

Vēlamais rezultāts: Gatvs risinājums: notiek datu apmaiņa starp “Zīle” serveri un ERP “MONITOR”.

Vēlamais komandas sastāvs: 2 IT studenti; 2 mehatronikas studenti.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

SIA “BALTMA”
Reģ.nr. 44103037582
www.baltma.lv