Efektīva, uz klientu orientēta, mūsdienīgās tehnoloģijās balstīta loģistikas sistēma ZAAO darbības teritorijā

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Loģistikas sistēmas modernizēšana atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskām iespējām.

Apraksts: Balstoties uz izvirzītiem mērķiem klimatneitralitātes un aprites ekonomikas virzienā, resursu taupībā, izaicinājumā apzināt labākos pieejamos tehnoloģiskos risinājumus un pasaules tendences atkritumu savākšanas procesam, un rezultātā piedāvāt efektīvu risinājumu, ņemot vērā aspektus gan vides piesārņojuma mazināšanai, gan uz klientu un orientēta pakalpojuma nodrošināšanai. Izstrādājot risinājumu var izvēlēties: 1)sadzīves atkritumu 2) šķiroto atkritumu 3) nestandarta atkritumu savākšanas risinājumus, vai arī iekļaut visas atkritumu plūsmas loģistikas sistēmā.

Vēlamais rezultāts: Vismaz vienas atkritumu plūsmas loģistikas sistēmas risinājuma prototips.

Vēlamais komandas sastāvs: 1 loģistikas students, 1 sistēmu modelēšanas students, IT students, 1 finansists.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

SIZ ZAAO
Reģ.nr. 44103015509
www.zaao.lv