Kultūras iestāžu tīkla optimizācija

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Izstrādāt modeli/priekšlikumu Valmieras novada kultūras iestāžu tīkla potenciālajai optimizācijai.

Apraksts: Valmieras novadā šobrīd darbojas 1 bibliotēka ar 33 filiālbibliotēkām, 7 kultūras centri ar 30 struktūrvienībām un 3 muzeji.

Vēlamais rezultāts: Būtu nepieciešams sagatavot piedāvājumu optimālam kultūras iestāžu tīkla modelim novadā. Kā risinājumu pakāpēs tiek sagaidītas: Izpēte, analīze, risinājumu varianti.

Vēlamais komandas sastāvs: Visi interesenti.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

Valmieras novada Kultūras pārvalde
Reģ.nr. 90000043403
www.vkc.lv