Piedzimt Vidzemes slimnīcā! (dzimst mārketinga stratēģija, ģimeni piesaistoši pakalpojumi, neaizmirstamas emocijas un mazulis)

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Izstrādāt mārketinga stratēģiju, kas veicina ikvienu ģimeni izvēlēties savu mazuli laist pasaulē Vidzemes slimnīcas dzemdību nodaļā.

Apraksts: 1)Izpētīt Latvijas (iespējams – Eiropas, pasaules) dzemdību nodaļu mājas lapu saturu, izvērtēt to dalību dažādos sociālajos mēdijos, izstrādāt ieteikumus, kā uzlabot Vidzemes slimnīcas mājas lapas dzemdību nodaļas sadaļu. 2) Izpētīt Latvijas (iespējams – Eiropas, pasaules) dzemdību nodaļu ārstu – dzemdību speciālistu un vecmāšu piedāvātos izglītojošos un ārstnieciskos pakalpojumus (pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību periodā). 3) Izzināt sabiedrības viedokli – kur un kā tiek meklēta un atrasta informācija un pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēta dzemdību nodaļa, kurā laist pasaulē savu mazuli, kāds ir vēlamais dzemdību nodaļas mājas lapas saturs, dalība sociālajos tīklos, ārstu – dzemdību speciālistu un vecmāšu piedāvāto izglītojošo un ārstniecisko pakalpojumu apjoms (pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību periodā) u.c. 4) utt.

Vēlamais rezultāts: Izstrādāta mārketinga stratēģija (ar ieteicamajām aktivitātēm un izmaksām), tai skaitā veikts pētījums, kas veicina/ nākotnē veicinātu ikvienu ģimeni izvēlēties savu mazuli laist pasaulē Vidzemes slimnīcas dzemdību nodaļā.

Vēlamais komandas sastāvs: Biznesa vadības studenti.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003258333
www.vidzemesslimnica.lv