PIEREDZES STĀSTS – BIRDPOINT


Komanda “BIRDPOINT”
Divi dalībnieki no Venstpils Augstskolas, viens no Liepājas universitātes un viens no Latvijas Mākslas akadēmijas

Biznesa ideja: Elektro transportlīdzekļu uzlādes mobilais punkts. Fokuss uz mikromobilitātes risinājumiem, kas nodrošinātu drošu pārvietošanās līdzekļu uzlādi sabiedrisko iestāžu tuvumā.
Komandas vadītājs: Aigars Andersons


“BirdPoint” ir unikāls ar savu mobilo funkcionalitāti, plašo pieejamību, vienkāršo uzstādīšanu un ērto lietojamību. Elektro uzlādes punktu  ražotājs,  pieejams kā individuāla tā arī vairāku vienību (elektrisko skrejriteņu, elektrisko riteņu, elektrisko ierīču) uzlādes stacija. Uzlādes staciju iespēja lietot pie jebkuras viesnīcas, veikala, kafejnīcas, izklaižu vietas, tādējādi ikvienam nodrošinot drošu un ērtu iekārtas uzlādi. 

  • Izstrādāts Risinājuma prototips un veikta tā validēšana pie klienta. Papildus veiktas arī 2 risinājuma prototipa testēšanas pie klienta ar gala lietotājiem. 
  • Veikta Risinājuma realizācijas dokumentācijas un līgumu izstrāde.
  • Izveidota risinājuma tehniskās specifikācijas, garantijas, lietošanas instrukcijas klientam un lietošanas instrukcijas gala lietotājam izstrāde.
  • Notikušas vairāk nekā 5 tikšanās ar potenciālajiem klientiem
  • Veiktas mārketinga aktivitātes: risinājums prezentēts klientiem, gala lietotājiem, sagatavota preses relīze un tā izsūtīta Valmieras, Liepājas, Ventspils mēdijiem.
  • Noslēgti 3 sadarbības memorandi ar klientiem par Risinājuma testēšanu un/ vai iegādi.

Komandas “Birdpoint” sabiedrisko attiecību speciālistes Sendijas Aņikejevas atziņa:

Kopumā Latvijas uzrunātie uzņēmumi ir atsaucīgi un gatavi sadarboties, iesakot tendences, ko novērojuši savā uzņēmuma apkārtnē un/vai klientu lokā. Uzrunātie uzņēmumi min dažādus ieteikumus, kas ir vērtīgi pilnveidojot produktu un realizējot tālākā darbībā.

Liepu hostel viesnīcas speciāliste Evijas Sprude:

Liepu hostelis atbalsta jaunos uzņēmējus un dod iespēju izmēģināt komandai “Birdpoint” produktu dzīvotspēju praksē.