Pieredzes stāsts – Gints Bērtiņš


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

Izaicinājums: Datos balstīta ciema attīstība
Vadītājs: Andris Klepers


Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta izvēlētā ideja/inovācija?
Labākas iespējas plānot pozitīvas pārmaiņas un attīstību tieši nelielās apdzīvotās vietās. Labāk izprast, kuri pārmaiņas veicinošie faktori ir lielākā mērā atkarīgi tieši no vietējās kopienas, ko var vairāk ietekmēt.

Kā redzat idejas attīstību nākotnē?
Ideju iespējams paplašināt, pilnveidojot digitālo platformu arī citu apdzīvotu vietu vai pašvaldības mērogā. To iespējams papildināt ar investīciju plāna idejām, kas skar tiešos ieguldījumus, pārskatot gan vēsturisko veikumu, gan plānoto. Iegūt skatījumu kopsakarībās.

Kas raksturo programmas dalībnieku? (stiprās puses, kas palīdz veikt izpētes darbu)
Zinošs un racionāls attīstības speciālists pašvaldības investīciju projektu jomā, centīgs IT jomas studējošais. Ginta stiprās puses – redzēt kopsakarības, spēt padziļināti analizēt un racionāli argumentēt, tam klāt arī asprātība!

Kā pētniekam izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Pamatā tas ir motivācijas un prioritāšu jautājums un tikai. Izaicinājuma tematika ir cieši saistīta ar profesionālajām zināšanām, iepriekšējo darbību un studiju saturu. Tā kā tēma pētniekam pašam ir interesējoša, tad atrodas visa veida resursi tās tālākai virzīšanai.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās darbā pie izaicinājuma:
Attīstību nelielai apdzīvotai vietai ietekmē daudz mainīgo – dažādi ārējie un iekšējie faktori. To apzināšana un kategroizēšana, spējot noteikt attīstībai nozīmīgākos faktorus, ko visvairāk var ietekmēt vietu, kopienu un pašvaldības līmenī ir pirmais lielākais izaicinājums. Gan jau būs vēl.