Pieredzes stāsts – Komanda “27 CLUB”


Komanda “27 CLUB”
Pieci dalībnieki – Daniels, Gustavs, Sandis un Terēze no Valmieras Tehnikuma un Edijs no Vidzemes Augstskolas

Izaicinājums: Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.
Komandas vadītāja: Sarmīte Upīte


Mērķis: Radīt rīku/aplikāciju, ko izmantojot dažādu pasākumu dalībnieki var iesniegt atsauksmi un pasākuma novērtējumu. Rīkam noteikti būtu jābūt sasaistītam ar uzņēmuma klientu vadības sistēmu.

  • Izveidots strādājošs tiešsaistes rīka prototips;
  • Pilnveidots produkta dizains, datu analīzes iespējas un attēlošanas veidi;
  • Papildu funkcionalitāte – lietotāju pārvaldīšanas sistēma, kurā administrators sistēmā piereģistrē lietotājus, attiecīgi piešķirot tam lomu sistēmā, balstoties uz tā amatu.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Izveidotais risinājumus var tikt pielāgots citu uzņēmumu prasībām, līdz ar to tas var tikt pārdots, kā produkts citiem uzņēmumiem, kam nepieciešams šāda veida rīks.

27 CLUB atziņa:

“VIPs mums dod izcilu iespēju attīstīt savas zināšanas ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Augstās prasības motivē mūs strādāt profesionāli un ar uzsvaru uz kvalitāti. Iegūtā pieredze, sagatavo mūs profesionālajai karjerai programmēšanas industrijā.”

Izaicinājuma devēja atziņa:

“VIPs ir lieliska iespēja jauniešiem apliecināt savas zināšanas un prasmes, radoši strādājot pie dažādiem risinājumiem. Risinot LLKC doto izaicinājumu, jaunieši pierādīja, ka ir mērķtiecīgi un uz sasniegumiem vērsti topošie speciālisti. Rezultātā komanda radījusi praktiski izmantojamu rīku uzņēmuma organizētu pasākumu dalībnieku atsauksmju iesniegšanai un centralizētai apkopošanai. Ceram ieviest ikdienas darbā komandas radīto risinājumu, tādējādi optimizējot mūsu darbu.” Zanda Dimanta-Svilpe, LLKC Projektu vadītāja.