Pieredzes stāsts – komanda “27IT”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

5 dalībnieki no Valmieras tehnikuma un 1 dalībnieks no Vidzemes Augstskolas

Biznesa ideja: Veidlapu izveides rīks ar pielāgojamību pēc klienta vajadzībām
Komandas vadītājs: Valdis Iļjučonoks


Mērķis: Turpināt drabu pie virtuālā veidlapu izstrādes rīka, kas VIPs 2. Ciklā tika izstrādāts kā SIA LLKC dots izaicinājums. Mērķis – izveidots funkcionālspējīgs ar kā palīdzību iespējams veidot un rediģēt virtuālas veidlapas, kā arī pārvaldīt sistēmas lietotājus.

Paveiktais: 

  • Uzlabots rīka dizains – dizains ir pielāgojams klienta esošajām dizaina vadlīnijām (logo, krāsas, fonti) u.tml.
  • Apzināti potenciālie klienti, kuri būtu gatavi testēt produktu; 
  • Izstrādāts biznesa plans;
  • Izveidot uzņēmuma portfolio mājaslapa.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Plānots izstrādāt produkta mobilo versiju (iOS vai Android), lai piesaistītu lietotājus arī uz citām viedierīcēm.

Sadarbības ar citiem uzņēmumiem: 

Meklēsim potenciālas sadarbības iespējas ar citiem uzņēmumiem, kuri varētu piedāvāt mūsu produktu kā daļu no sava piedāvājuma, piemēram, konsultāciju vai IT uzņēmumi.

Klientu izglītošana:

Organizēsim apmācības (video formātā), lai izglītotu esošos un potenciālos klientus par datu drošības labāko praksi, mūsu izstrādāto rīku pielāgojamības iespējām un jaunākajām tendencēm IT nozarē;

Integrācija citās platformās:

Piedāvāsim integrāciju ar citām programmatūrām, lai paplašinātu potenciālo klientu loku.

Komandas atziņa:

Galvenais ieguvums no dalības projektā ir pašizaugsme un jauni kontakti, kas lieti noderēs turpmākajā biznesa attīstības gaitā. Tāpat apguvām jaunus tiešsaistes sadarbības rīkus un programmēšanas tehnoloģijas. Izaicinoši bija turēties pie pašu izveidotā plāna un iekļauties termiņos.