Pieredzes stāsts: komanda “Anmend”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

2 dalībnieces no Vidzemes Augstskolas un 2 no Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas

Izaicinājums: SIA VALPRO instruktāžas audiovizuālā formātā 
Komandas vadītāja: Iveta Auniņa


Mērķis: Uzņēmuma izaicinājums radies, lai atvieglotu esošo darbinieku ikdienu – taupot laika resursu, instruējot jaunos darbiniekus un uzņēmuma apmeklētājus par drošības instruktāžām animācijas formātā.

Paveiktais: 

  • Notikušas vairākas tikšanās ar SIA “VALPRO” pārstāvjiem; 
  • Izveidots un saskaņots scenārijs: Darba drošības instruktāžas nepieciešamās informācijas ievietošana scenārijā, tā papildināšana un sakārtošana pareizā secībā, lai būtu viegli uztvert gan vizuāli (ikonas, teksts), gan audiāli;
  • Video veidošanai piesaistīts anmators un balss aktieris.
  • Ierunāto materiālu komanda salika ar iepriekš izvēlēto mūziku un pašu spēkiem papildināja animatora veidotā animācija.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Uzņēmums video instruktāžu var izmantot, lai apmācītu jaunos darbiniekus vai atkārtoti instruētu esošos darbiniekus par drošības u.c. noteikumiem uzņēmumā.

Izaicinājuma devēja atziņa:

Izaicinājuma temats nebija viegls. Uzteicama ir komandas spēja nepadoties grūtību priekšā, kad notika izmaiņas komandas sastāvā un iedziļināties darba drošības noteikumos, lai izprastu uzņēmuma vajadzības. Zane Krūmiņa, SIA “VALPRO” mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Komandas atziņa:

Mūsu ieguvumi no inovācijas īstenošanas ir prasme izveidot scenāriju un spēja sadarboties ar uzņēmumu, kas deva lietderīgu pieredzi nākotnei, kad būs nepieciešamība veidot sadarbību ar citiem uzņēmumiem.