Pieredzes stāsts: komanda “BIOSOLUTIONS”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”
4 dalībnieki no Vidzemes Augstskolas 

Izaicinājums: Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešana ZAAO darbības reģionā – jauna pakalpojuma ieviešanas koncepta izstrāde
Komandas vadītāja: Agita Šmitiņa


Mērķis: Izpētīt un piedāvāt komunikācijas stratēģiju fiziskām personām, kas dzīvo daudzdzīvokļu un privātajās mājās pilsētā un novada teritorijā.

Paveiktais: 

  1. Veikta izpēte par esošajiem ZAAO pakalpojumiem; 
  2. Iepazīta citu uzņēmumu/valstu pieredzi ar zaļo atkritumu šķirošanu; 
  3. Apmeklēt Daibes poligonu;
  4. Analizēti citu pētījumu rezultāti – ZAAO, kā uzņēmuma veiktie pētījumi, Vidzemes Augstskolas projekta “Pavirzīt” pētījums;
  5. Veiktas klientu/iedzīvotāju intervijas, izveidota kvantitatīvā aptauja, apkopoti dati;
  6. Izveidota komunikācijas stratēģija.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Komanda atzīst: Kā Vidzemes reģiona iedzīvotāji vēlamies, lai šis projekts tiek attīstīts un turpinātu darbību tālāk, jo tas tieši ietekmē mūs un mūsu nākotni.

Domājams, ka paši šo ideju neattīstīsim tālāk citu studiju vai programmu ietvaros. Protams, ja ZAAO vēlēsies turpināt sadarbību, viss ir iespējams, bet vispārīgi esam izveidojuši komunikācijas stratēģiju kā ieteikumu pašam ZAAO, ko attīstīt.

Izaicinājuma devēja atziņa:

Paldies komandai, ka izvēlējās tieši ZAAO izaicinājumu, jo bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas ieviešana, kas jāuzsāk jau 2024. gadā, uzņēmumam ir patiešām liels izaicinājums. Uzņēmumam jāstāsta, jārāda un jāskaidro tā, lai sabiedrība ne tikai saprastu, bet arī praktiski ieviestu ikdienā jaunus paradumus. Komanda paveikusi lielu darbu un devusi konkrētus ieteikumus, lai uzlabotu komunikāciju ar SIA ZAAO klientiem. Komandas paveiktais darbs uzņēmumam pavisam tuvā nākotnē ietaupīs gan laiku, gan resursus. Noteikti izvērtēsim kā atsevišķas lietas varam ieviest jau tagad, ne tikai attiecībā uz dotā izaicinājuma tematu. Dina Lukaševiča- Lāce, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja

Komandas atziņa:

Domājams, ka visa komanda kopā esam ieguvuši jaunu pieredzi un zināšanas, ko pielietot turpmāk. Esam attīstījuši sadarbības un komunikācijas prasmes gan darbojoties komandā, gan intervējot sabiedrību. Kā arī esam pilnveidojuši savas zināšanas par komunikācijas stratēģijas veidošanu. 

Sadarbība ar mentoriem un darba vadītāju bija FANTASTISKA! Guvām atbalstu un padomus, kad tas nepieciešams, lai pilnveidotu savu darbu, gūtu citu perspektīvu padarītajam vai iztēlotajām idejām.