Pieredzes stāsts: komanda “BUZĀRS”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

2 dalībnieces no Vidzemes Augstskolas un 2 no Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas

Izaicinājums: Valmieras tirgus kvartāla attīstības piedāvājums
Komandas vadītāja: Marija Katrīna Dambe


Mērķis: Izstrādāt tirgus kvartāla attīstības konceptu un radīt jaunu vizuālo tēlu teritorijai – atdzīvināt teritoriju, piepildot to ar jaunām funkcijām.

Paveiktais:

  1. Veikta tirgus kvartāla vēstures izpēte, ēku foto fiksācija un interjera izpēte;
  2. Apkopotas tirgus apmeklētāju vēlmjēs un ekspektācijas (sadarbojoties ar komandu MMK)
  3. Veikta esošo ēku tehniskā stāvokļa analīze un materiālu audits; 
  4. Izstrādāts tirgus kvartāla funkciju sadalījums katrā ēkā;
  5. Ar mākslīgā intelekta palīdzību radītas vizualizācijas tirgus kvartāla attīstībai;
  6. Izgatavots gan digitāls, gan fizisks tirgus kvartāla makets mērogā 1:250;
  7. Izstrādāts Valmieras tirgus kvartāla ilgtspējas attīstības būvniecības stratēģiju katalogs.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Komanda uzskata, ka šāda kataloga izveide ir lieliska iespēja turpmāk Ilgtspējīgas būvniecības (Vidzemes Augstskola) un citu augstskolu studentiem sadarboties ar uzņēmumiem un juridiskām personām, kas plāno nekustamā īpašuma pārbūvi. Prakse veicinātu studējošo sadarbību ar industrijas speciālistiem un noder kā pieredzes veicināšanas pasākums un apritīgas būvniecības principu veicināšana. 

Kataloga sadaļas ir pielāgojamas dažādām vēlmēm un funkcijām. Iespējams, var veidot šāda veida katalogu ar mērķi veikt cenu aptauju. 

Izaicinājuma devēja atziņa:

Abas komandas – “Buzzārs” un “MMK” – kas strādāja pie uzņēmuma dotā izaicinājuma paveica milzīgu darbu gan veicot izpētes darbu, gan radot vizualizāciju. Esam sasnieguši iecerēto! Valmieras tirgus kvartāls, kas ietver visai plašu teritoriju – muzeju, teātri, Vidzemes Augstskolu u.c. – ir vairāku desmitu gadu projekts, kas Valmierai varētu būt kā vēl viens milzīgs “magnēts”, kas nestu labumu visai tautsaimniecībai visā Vidzemē un Latvijā. Paldies studentiem un viņu pasniedzējiem. Jurģis Ābele, SIA VRPB valdes priekšsēdētājs

Komandas atziņa:

Darbs komandā ar dažādu specialitāšu, interešu un profesionālo jomu pārstāvjiem, praktiski darbojoties kopā un iepazīstot vienam otru, jau vien rada lielu, jaunu zināšanu kopumu. Ikviens no mūsu komandas ieguva arī zināšanas par praktiski pielietojamiem rīkiem, ar ko strādāt savas ieceres un idejas realizēšanai un prezentēšanai klientam. Viena no komandas dalībniecēm uzsver, ka: Ļoti svarīgi ir dalīties ar darba procesu un apmainīties ar viedokļiem un iespaidiem. Ja procesā rodas kādi sarežģījumi, ir svarīgi, ka pārējie komandas dalībnieki par to zina, jo kopā viss ir atrisināms.