Pieredzes stāsts: komanda “CALLISTA”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

3 dalībnieces no Vidzemes Augstskolas un 1 no Latvijas Universitātes

Izaicinājums: Jauna pieeja uzņēmuma mārketingam
Komandas vadītāja: Līva Freidenfelde


Mērķis: Izstrādāt mārketinga aktivitāšu plānu – jaunu pieeju uzņēmuma mārketingam.

Paveiktais: 

  • Veikta atpūtas parka “AVOTI” organizācijas izpēte un pakalpojumu analīze, kā arī esošā zīmola identitātes analīze;
  • Precīzi definēts mārketinga aktivitāšu plāna mērķis, izmantojot SMART (specifiski, mērāmi, sasniedzami, reāli, ar laika ierobežojamu) principu. 
  • Veikta Vidzemes reģiona tirgus izpēte, lai noskaidrotu atpūtas parka “AVOTI” konkurences priekšrocības un trūkumus. Papildus veikta tuvāko Igaunijas golfa klubu izpēte, kas sniedz priekšstatu par nozares tendencēm un attīstību.
  • Izveidota elektroniska aptauja par atpūtas parku “AVOTI”, lai uzzinātu patērētāju viedokli par “AVOTI” piedāvāto pakalpojumu klāstu, kvalitāti un uzņēmuma komunikāciju digitālajā vidē. 
  • Izveidota SVID matrica un analīze atpūtas parkam “AVOTI”, kas sniedz pārskatāmu priekštatu par uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi.
  • Izveidoti klientu profili katrai, kas ļauj identificēt kuras grupas nes lielākus ieguvumus un ar kurām ir vērts aktīvi komunicēt turpmāk. 
  • Izveidoti dažādi iespējamie radošie mārketinga risinājumi un apkopoti potenciālie sadarbības partneri.
  • Tika izveidoti vairāki uzskatāmi vizuālie materiāli un satura kalendārs atbilstoši mērķauditorijai un piedāvājumam. 

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Pēc projekta noslēguma grupas izstrādātā ideja var nonākt pie izaicinājuma devēja, kurš izvērtēs kuras no iecerētajām idejām ir iespējams realizēt ņemot vērā uzņēmuma ierobežotos resursus. Grupas izstrādātais satura kalendārs palīdzēs atpūtas parkam “AVOTI” plānot sociālo mediju publicitāti gada garumā, jo tas precīzi norāda publikācijas veidu un datumu.

Izaicinājuma devēja atziņa:

Prieks, ka uzņēmumam tika piedāvāta iespēja dot savu izaicinājumu. Mūsdienās laiks ir tas resurss, kas jāizmanto efektīvi, tādēļ uzslavē komandu, ka neskatoties uz tām dažām tikšanās reizēm, darbs tik veikts koncentrēti un rezultāts ir lietderīgs. Galvenais projekta rezultāta kvalitātes mērītājs ir vai uzņēmums to varēs likt lietā. Nākotnē saskata iespēju izmantot lielu daļu no komandas piedāvātajām mārketinga aktivitātēm. Jānis Matisons, SIA Valdeko valdes loceklis

Komandas atziņa:

Mūsu komandas sadarbība ir bijusi veiksmīga un produktīva. Mēs esam spējušas izmantot katra komandas biedra prasmes un stiprās puses, veidojot efektīvas un saliedētas darba grupas, sastrādājāmies pielabojot un papildinot viena otru ar idejām un ieteikumiem.

Programmas laikā esam guvušas milzīgu pieredzi sadarbības jomā un augušas gan individuāli, gan kā komanda.