Pieredzes stāsts – komanda “CO2V2”


Komanda “CO2V2”
Divas dalībnieces no Vidzemes Augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes

Izaicinājums: RĪGAS BRĪVOSTAS DEKARBONIZĀCIJAS IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS
Komandas vadītājs: Valdis Zaķis


Mērķis – veikt pētījumu, kurā tiktu izvērtēti iespējamie Rīgas brīvostas dekarbonizācijas virzieni: alternatīvo degvielu attīstība, energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu ražošana.

  • Tikšanās ar Rīgas brīvostas pārvaldes un SIA “LVR Flote” darbiniekiem, tehniskajiem ekspertiem, mentoriem un komandas darba vadītāju;
  • Izpētīts, kas Rīgas brīvostā līdz šim ir darīts saistībā ar dekarbonizāciju,izveidots RBP dekarbonizācijas iespēju potenciāls, izpētītās Eiropas, Skandināvijas, Baltijas valstu ostas un statisktiski apkopoti visbiežāk veiktie dekarbonizācijas pasākumi;
  • Izpētīta globāla mēroga ostu darbība – Eiropā, Skandināvijas un Baltijas valstīs – to ieviestās tehnoloģijas, risinājumi;
  • Veikta konkrētu tehnoloģiju un ieviešanas potenciāla izpēte trīs virzieniem:
    1. Notekūdeņi, attīrīšana, atkritumu savākšana;
    2. Infrastruktūras un ūdens transportlīdzekļu elektrifikācija;
    3. Transportlīdzekļu optimizācija un pāreja uz alternatīvo degvielu.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Izpētes rezultātā iegūtie rezultāti tiks pielietoti Rīgas brīvostas pārvaldes projektos, kas saistīti ar Rīgas ostas dekarbonizāciju un pāreju uz alternatīvām zaļajām tehnoloģijām.

CO2v2 atziņa:

Galvenie ieguvumi ir jauna pieredze un zināšanas pētniecības, dekarbonizācijas, tehnoloģiju un globālo tendenču jomā, kā arī iegūti jauni kontakti. VIP – Visiem Iespēja Pilnveidoties! Paldies Rīgas brīvostas pārvaldei par tematu, iespēju iedziļināties un izaicināt sevi! Paldies VIPs komandai par draudzīgu pieeju un darba organizēšanu, kur cilvēks ir pirmajā vietā!