Pieredzes stāsts – komanda “ELADO”


DEMO dienā kopā ar komandas vadītāju Tomu Treimani, koncertzālē “Valmiera”

Izaicinājums: Valmieras novada Tūrisma pārvalde – Vienota Valmieras tematiskā tūrisma piedāvājuma izveide un komercializēšana sporta jomā
Komandas darba vadītājs: Toms Treimanis


Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Komandas darba rezultāts mums palīdzēs risināt ilgstoši iezīmējušos problēmu, ka Valmieras novadā ir plašs piedāvājums ar sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, ir cilvēki, kuri to izmanto, bet nekad nēesam spējuši to pārdot kompleksi kopā ar kādiem citiem pakalpojumiem. Saredzam, ka komanda spers pirmos soļus, lai tas notiktu un ikvienam, jo īpaši, igauņiem būs iespēja iegādāties sporta kompleksos piedāvājumus Valmieras novadā. 

Kā redzat savu ideju nākotnē?
Saredzam dažādus izaicinājums, lai iedzīvinātu šo ideju, taču ceram, ka mūsu piedāvātie risinājumi tiks izmantoti un sporta joma būs tikai sākums. Šo komercializācijas modeli varēs pielāgot jebkurai tūrisma jomai, līdz ar to, saredzam, ka tas laika gaitā tiks izmantots Tūrisma pārvaldes ikdienas darbā.  Kā arī tas būs rīks, lai veiksmīgi pārdotu tūrisma jomas piedāvājumu, jo ceram, ka projekta laikā mums izdosies atrast visveiksmīgāko risinājumu, ko varētu pielietot pašvaldības iestāde.

Kas vieno komandu?
Visi komandas dalībnieki ir Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studenti, kas arī sākotnēji bija iemesls kā dēļ komanda izvēlējās strādāt tieši pie šīs problēmas. Kā priekšrocība uzskatāma arī pašu studentu iesaiste Valmieras aktīvā sporta tūrisma nozarē, jo divi dalībnieki no komandas sākotnējā sastāva ir cieši saistīti ar Valmieras Sajūtu parku, kur ir iespēja redzēt, kā tiek pārdots produkts. Kā arī viena no komandas dalībniecēm ir uzsākusi praksi Valmieras TIC, kur būs iespēja izzināt Valmieras piedāvājumu tūrisma jomā.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Komunicējot ar komandas dalībniekiem, protams, ir skaidrs, ka savienot studijas, darbu un vēl dalību šajā intensīvajā projektā nav tas pats vieglākais, taču komandai izaicinājuma tēma ir ļoti saistoša, tāpēc komandas vadītājs nešaubās par dalībnieču varēšanu tikt pie lieliska iznākuma.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Kā viens no un iespējams, pat galvenais izaicinājums, jāmin pēkšņās un vairākkārtējās izmaiņas komandas sastāvā. Vēl arī pieredzes brauciena uz Igauniju veiklais pārplānojums – prasme ātri reaģēt un rast tūlītēju risinājumu, noderēja. Par spīti izmaiņām datumos, komandai izdevās sarunāt uz intervijām dažādus sporta un tūrisma jomas speciālistus.