Pieredzes stāsts – Komanda “GreenValley”


Komanda “GreenValley”
Pieci puiši – Rihards (Rīgas Tehniskās Universitātes students) un Ritvars, Jānis, Daniels un Bruno (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēni)

Izaicinājums: Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.
Komandas vadītāja: Maira Leščevica


Mērķis: Sekmēt apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.

Galvenie rezultāti:

  • Veikta gan SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, gan atkritumu apsaimniekošanas nozares analīze;
  • Pozitīvo piemēru, t. sk. Skandināvijas valstu atkritumu apsaimniekošanas modeļu, analizēšana un salīdzināšana;
  • Optimizēta atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa izveide.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Pētījums tiks izmantots, lai veidotu reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionam. Uzskatām, ka pētījumā noteiktā institucionālā modeļa optimizācija, noteiktās nepieciešamās darbības atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstībai Vidzemes AAR, kā arī nepieciešamo likumisko grozījumu noteikšana, palīdzēs reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izveidē.

GreenValley atziņa:

Sadarbība ar SIA “ZAAO” noritēja ļoti raiti un produktīvi. Novērtējam izaicinājuma sniedzēja atsaucību un palīdzību darbā pie apjomīgā izaicinājuma. Pirms iesaistījāmies projektā, pat nenojautām cik atkritumu apsaimniekošanas jautājums ir nozīmīgs. Esam sākuši šķirot!

Izaicinājuma devēja atziņa:

Priecājamies, ka jaunieši nenobijās un paveica tik ievērojamu darbu! Esam gandarīti par sadarbību un saredzam, ka piedāvātos risinājumus noteikti iekļausim reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra plānā pie kā šobrīd aktīvi strādājam.”