Pieredzes stāsts: komanda “MKS”


DEMO dienā, Valmieras tehnikumā
Divi dalībnieki no Valmieras tehnikuma, viens no Smiltenes Tehnikuma un viens no Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma

Biznesa ideja: Mikro koģenerācijas stacija
Komandas vadītājs: Juris Čeičs


Mērķis: izveidot mikro koģenerācijas staciju, kas mazinās iedzīvotāju atkarību no tradicionālajiem enerģijas avotiem un samazinātu toksisko izmešu daudzumu salīdzinājumā ar citām enerģijas ražošanas iekārtām. 
Paveiktais:

  • Iekārtas pašizmaksas aprēķins ir veikts. 
  • Iekārtas prototips ir gatavs un darbojās.
  • Izveidota ceļa karte produkta ieiešanai tirgū.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas

Mikro koģenerācijas stacijas ir nelielas jaudas elektroenerģijas ražotnes, kas spēj ražot elektrību un siltumu vienlaicīgi, izmantojot gāzes vai citus degvielas avotus. Šīs stacijas var būt ļoti noderīgas gan privātmājas, gan uzņēmuma mērogā, jo tās var samazināt enerģijas izmaksas, palielināt energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mikro koģenerācijas stacijas varētu būt noderīgas arī vietējās enerģētikas sistēmās, jo tās var palīdzēt uzlabot elektroenerģijas piegādi un drošību, samazināt tīkla īssavienojumus un nodrošināt enerģētisko neatkarību. Turklāt, ja mikro koģenerācijas stacijas tiek izmantotas kopā ar atjaunojamiem enerģijas avotiem, piemēram, saules baterijām vai vēja turbīnām, tās var palīdzēt samazināt fosilā kurināmā izmantošanu un līdz ar to arī siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mikro koģenerācijas stacijas var būt ļoti daudzfunkcionālas, un to izmantošanas iespējas var būt atkarīgas no vietējās enerģētikas infrastruktūras, energoresursu pieejamības un vides apstākļiem. Lai pilnībā izprastu mikro koģenerācijas staciju potenciālu, ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu, kas sniegtu informāciju par to, kā šīs stacijas varētu tikt izmantotas dažādos kontekstos un kā tās varētu palīdzēt veidot ilgtspējīgu enerģētiku.

Komandas atziņa:

“Projekta dalība sniedza lielisku iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Darbs kopā ar citiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem var sniegt iespēju iemācīties no viņu pieredzes, kā arī iemācīties, kā strādāt kopā un sasniegt kopējus mērķus. Turklāt, projektā iesaistīšanās var palīdzēt attīstīt savas organizatoriskās prasmes, lai veiksmīgi pārvaldītu resursus, laiku un uzdevumus.

Secinājām ka projekta laikā ir svarīgi racionāli izmantot visus pieejamos resursus. Ir svarīgi sekot līdz termiņiem un sablansēt laiku.”