Pieredzes stāsts – komanda “Movement”


Hakatonā “Iestartē VIPs!”, Vidzemes Augstskolā

Izaicinājums: Atpūtas kompleksa “Lācītes” darbība pēcpandēmijas apstākļos
Komandas vadītājs: Ilgvars Ābols


Komandas sastvā ir Elvis Kārkliņš, Jevgenija Matvejeva, Rūta Līdaka, Kristīne Andrējeva, Vitālijs Jānis Marcinkēvičs, Laura Luīze Kiļupe.

Covid-19 pandēmijas laikā, atpūtas kompleksā ‘’Lācītes’’, samazinājās klientu skaits. Cilvēki bija spiesti atrasties mājās un censties neuzturēties publiskās vietās un mūsu izaicinājums bija radīt kaut ko, kas vairāk liktu piesaistīt cilvēkus .​

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Papildināts atpūtas kompleksa “Lācītes” piedāvāto pakalpoju klāsts, kas piemērots aktīvās atpūtas cienītājiem, īpaši, ģimenēm ar bērniem. Tika izveidota brīvdabas spēle ar punktu fiksācijas sistēmu un piecām spēles stacijām – “Lāču medības”, “Lāču golfs”, “Cik maisiņu iemet lāča grozā”, “Lāču ķegļi”, “Zivju medības”.

Kā redzat savu ideju nākotnē?
Nākotnē būtu iespējas uzlabot spēli un papildināt ar jaunām stacijām. Varētu arī organizēt mazo rotaļu festivālu, kas varētu kļūt par ikgadēju atpūtas kompleksa tradīciju.

Kas vieno komandu?
Visi esam skolas vecuma jaunieši un no dažādām mācību iestādēm un dzīves vietām.

Kā komandas dalībniekiem izdevās sabalansēt mācības/studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Nenācās viegli, bet komandā bija sadalītas lomas. Visi centās būt saprotoši un pretimnākoši, ja kāds reizēm nevarēja tikt uz iknedēļas sanāksmi ar darba vadītāju, cits citam nodevām informāciju. Bija ērti, ka lielākā daļa projekta pasākumi un mācības bija pieejami arī tiešsaistē.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Atrast kopēju laiku bija ļoti izaicinoši. Komandas darbu atviegloja veiksmīgā komunikācija ar “Lācīšu” īpašnieku un darbs sāka notikt raitāk, kad bijām skaidri sapratuši kāds būs mūsu komandas piedāvātais risinājums.