Pieredzes stāsts – komanda “Pēdējā cerība”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

Izaicinājums: Štancēšanas procesu automatizācija
Komandas vadītājs: Elgars Upītis


Komandas “Pēdējā cerība” sastāvā ir Gundars, Sarmīte, Markuss un  Kaspars, kuri ir kursabiedri un Vidzemes Augstskolā studē mehatroniku.

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Ražošanas automatizācijas projekts, kuru izstrādā komanda, sniegs metālapstrādes uzņēmumam SIA “VALPRO” iespēju optimizēt produkta ražošanas izmaksas un iespēju pacelt esošo darbinieku kvalifikāciju un atalgojumu. Veiksmīga automatizācijas projekta realizācija radīs lielāku uzticamību šādu projektu realizācijai nākotnē un apstiprinās automatizācijas pozitīvos ieguvumus.

Kā redzat savas idejas attīstību nākotnē?
Uzskatām, ka projektā uzsāktās idejas realizācija tiks turpināta pēc projekta noslēgšanās, jo risinājums ir komplicēts un ir nepieciešams ilgāks izstrādes un ieviešanas periods.

Kas vieno komandu?
Komandas vadītājs, uzskata, ka komandu vieno kopīga interese par mehatroniku un vēlme izstrādāt risinājumus nestandarta problēmām. Svarīgs vienojošais faktors ir arī paša izaicinājuma saturs un iespēja darboties ar reālu uzņēmuma problēmu.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?

Mēs vienojāmies par noteiktu apmēru stundu, ko katrs no komandas dalībniekiem velta problēmas risināšanai. Tā kā mēs jau laicīgi veicām problēmas sadalīšanu vairākos soļos un atbildības sfēru sadalījumu, mēs varējām lielāko daļu darbu veikt individuāli, reizi nedēļā tiekoties un izrunājot progresu. Labi izplānots projekts palīdz visus darbus apvienot ar studijām.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija dažādie komandas biedru pieredzes līmeņi jomās, kas saistītas ar problēmas risināšanu. Svarīgi ir arī sabalansēti izdalīt uzdevumus un atrast iespēju katram komandas dalībniekam piedalīties visos problēmas risināšanas posmos, nevis atbildēt par vienu konkrētu sadaļu visa projekta laikā.

Kā lielāko izdošanos jeb sasniegumu varu minēt to, ka jau pēc pirmo nedēļu darba un pirmā izstrādātā koncepta, uzņēmums ļoti augstu novērtēja komandas izvēlētos risinājumus un tehnoloģisko pieeju problēmas risināšanā.