Pieredzes stāsts – komanda “SmartBox”


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

Izaicinājums: Mikromobilitātes novietnes izstrāde
Komandas vadītājs: Juris Čeičs


Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
1) viegla un brīva satiksme uz autoceļiem un pastāvīgi pieejamas autostāvvietas;
2) vesela un sportiska sabiedrība ;
3) sakārtots mikromobilitātes risinājumu izvietojums un to drošība pilsētvidē;
4) atbrīvoto zemes platību iespēja izmantot citiem nolūkiem, piemēram, vides objektu/a un/vai komercdarbībai.

Kā redzat savas idejas attīstību nākotnē?
Ātri un patstāvīgi uzstādāms, universāls, modulārs risinājums, kurš izvietots Baltijas valtsu lielo uzņēmumu pagalmos kā zaļās domāšanas simbols.

Kas vieno komandu?
Pirmā veiksmīgā biznesa izveide un uzsākšana, atrisinot personīgās vajadzības caur palīdzību sabiedrībai kopumā.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?

1/3 dienas tiek veltīta risinājuma attīstīšanai – saglabājot nosprausto mērķi un ievērojot disciplīnu, komandai sabalansēšana ir izveidojusies kā pašsaprotams ikdienas ieradums.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Lielākie izaicinājumi: saglabāt noteikto darba fokusu un iekļauties nodefinētajos termiņos;
Lielākās izdošanās: komandas spēja un gatavība sadarboties un rast netradicionālus problēmjautājumu risinājumus.