Pieredzes stāsts: komanda “Team Alojas “


DEMO dienā, koncertzālē “Valmiera”

2 dalībnieces no Vidzemes Augstskolas

Izaicinājums: Datos balstīta SIA “Aloja Starkelsen” ilgtspējas pārvaldība
Komandas vadītāja: Agita Līviņa


Mērķis: SIA “Aloja Starkelsen” kā vienu no saviem darbības pamatprincipiem uzsver ilgtspēju un rūpes par vidi. Taču uzņēmuma ieskatā esošais ilgtspējas datu apkopojums ir nepilnīgs un nepieciešama tā aktualizācija.​

Paveiktais: 

  • Tikšanās ar uzņēmuma pārstāvjiem;
  • Iepazīšanās ar uzņēmumu – datu un informācijas ievākša un analīze;
  • Esošo un nākotnes ilgtspējas trendenču izpēte – teorētiskās un pelēkās literatūras satura analīze;
  • Dzīves cikla novērtējuma (LCA) un vides produktu deklarācijas (EPD) izpēte;​
  • Pārtikas rūpniecības starptautisko standartu izpēte; ​
  • Līdzīgu uzņēmumu ilgtspējas prakses izpēte Latvijā un Eiropā; 
  • Ilgtspējas Indeksa analīze un novērtējums​;
  • Vispiemērotākā EP&ISO standarta rekomendācijas sniegšana;​
  • Izstrādāta datos balstītas un uzņēmuma prasībām atbilstoša ilgtspējas pārvaldības rekomendācija.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Projekta saturīgākais pielietojums būtu sniegtās rekomendācijas ieviešana uzņēmumā SIA “Aloja Starkelsen”.

Komandas atziņa:

Lielāko pienesumu tēmas izpratnē deva sarunas ar ekspertiem un semināru apmeklējums. Projekta izstrāde abām dalībniecēm deva vairākus vērtīgus ieguvumus, piemēram, Inesei, kā zemnieku saimniecības īpašniecei, kura līdz šim savā darbībā ilgtspējas principus un pārvaldību nav apzināti pētījusi, šī pieredze bija kā aizkara pavēršana uz apjomīgo ilgtspējas tematu pārtikas ražošanā, kas mudina arī savā uzņēmumā ieviest kādas pārmaiņas. Savukārt Dacei, kas jau bija sakārusies ar ilgtspējas pētījumiem valstiskā līmenī, izaicinājums bija lieliska iespēja aktualizēt esošās zināšanas, fokusējoties uz ilgtspējas pārvaldību uzņēmuma līmenī.