Pieredzes stāsts – komanda “TRĪS MUSKATIERI”


Komanda “TRĪS MUSKETIERI”
Trīs dalībnieki no Vidzemes Augstskolas

Izaicinājums: “TV satura pielāgošana dažādām digitālajām platformām, sociālajām vietnēm”
Komandas vadītāja: Māra Arāja


Mērķis: Pielāgot ReTV saturu (ziņas, raidījumus) sociālo mediju platformām, ņemot vērā katras platformas un tās auditorijas specifiku.

  • Veikta izpēte (Latvijas un pasaules mēroga mediju analīze, vērtējot uzņēmumu rīcības sociālajos medijos) un izveidoti piemēri satura pielāgošanai dažādām komunikācijas platformām;
  • Veikta ReTV sociālo mediju (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok) analīze, izvirzīti secinājumi;
  • Izveidots informatīvs materiāls par veiksmīgu sociālo mediju kontu darbībām, kuru izveidojām balstoties uz mūsu veiktajām izpētēm, praktisko darbošanos ar ReTV saturu, pieredzes stāstu no cita medija;
  • Izveidots publicitātes plāns ReTV sociālo mediju kontiem (grafiks ar satura publicēšanas dienām/laikiem, kādu saturu jāpublicē un kādā medijā).

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas

Rezultāts – izveidotos materiālus ReTV varēs izmantot, lai turpinātu sasniegt savu mērķi – popularizēt sava medija atpazīstamību.

Komandas atziņas:

“Projekta īstenošanas laikā būtiskākais sasniegums bija mūsu kā studentu gūtā pieredze ne tikai sadarbībā ar ReTV, kad tika sagatavoti reāli videomateriāli ievietošanai sociālo mediju platformās, bet arī ekskursijas laikā gūtās zināšanas no Delfi portāla pārstāvjiem, lai precīzāk sagatavotu vadlīniju plānu un atziņas no ReTV pārstāvjiem. Studentu inovāciju programma noteikti ir liels ieguvums ikvienam studentam, jo tā ir iespējams iegūt jaunus kontaktus, būt pamanāmam potenciālā darba devēja acīs un ļaut idejām pārtapt par realitāti.