Pieredzes stāsts – komanda “Valmiera 2027”


Izaicinājums: Kultūras un aktivitāšu lietotnes dizains “Valmiera 2027”
Komandas vadītājs: Karīna Vītiņa


Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Vienota lietotne par aktualitātēm Valmierā un novadā dažādāku mērķa grupu cilvēkiem, potencionāli uzlabos kultūras pasākumu pieejamību, lielāku cilvēku pieplūdumu pasākumiem, sporta, izglītības un atpūtas jomā. Lielisks rīks gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem pakalpojumu piedāvājumam, kas iesaista un piesaista vietējos iedzīvotājus.

Kā redzat savu ideju nākotnē?
Par lietoti, ko izmanto par ko neaizmirst, nodrošina lielāku pieejamību vienam medijam. Ideju būtu nepieciešams ieviest ne tikai viedtālrunī, bet arī kā mājas lapu.

Kas vieno jūsu komandu?
Dizains.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt mācības/studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Diezgan labi, jo iespējamas papildus zināšanas, ko izmantot arī skolas dizaina darbu realizācijā un prezentācijā.

Kādi līdz šim ir bijuši lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā?
Saprast, kur sākas uzņēmējdarbība un kur noslēdzas idejas lidojums.