PIEREDZES STĀSTS – KOMANDA “VIENALGA KĀDS”


KOMANDA “VIENALGA KĀDS”
Četri dalībnieki no Vidzemes Augstskolas

Biznesa ideja: “DĀRZEŅU GLABĀŠANAS MIKROKLIMATA KONTROLES UN VADĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE”
Komandas darba vadītājs: Ritvars Rēvalds


Mērķis: Komanda izstrādā modernizētu mikroklimata uzturēšanas sistēmu, ar kuras palīdzību ir iespējams nodrošināt (kontrolēt) optimālu dārzeņu uzglabāšanas temperatūru pagrabā.

Sasniegtie rezultāti: 

Izveidots prototips inovatīvam produktam – sensoru sistēma dažādu dārzeņu uzglabāšanai.

Var pastāvēt vairāku līmeņa sistēmas, sākotnēji tikai īstermiņa glabāšanai līdz 14 dienām, pagaidu glabāšanai un ilgtermiņa glabāšana, kuru ieviešana ir atkarīga no pasūtītāja maksātspējas un vajadzības. Vecajās sakņaugu novietnēs, pielāgot konkrētu dārzeņu uzglabāšanai inovatīvu mikroklimata kontrolēšanas sistēmu. Sistēma, kas izstrādāta konkrētai saimniecībai, to var definēt kā inovatīvu procesu – jaunu risinājumu, funkcionalitātes izcelšanu un būtisku tās pilnveidošanu.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Prototipu var pielietot mājas un industriāliem lietotājiem, izvērtējot tehniskās nianses katram pēc telpas mikroklimata pielietojamības.

Komandas atziņa:

“Prototipa – maketa izveidē finanšu ietilpīgākā bija vadības infrastruktūras komponenšu iegāde. Projekta laikā esam tīklojušies un guvuši kontaktus – potenciālos sadarbības partnerus, lai savu izstrādāto prototipu varētu jau demonstrēt plašākam cilvēku lokam. Pozitīvi ir tas, ka uzrunātie zemnieki neatteica izmantot pagrabus mūsu prototipa mērījumu un datu analīzei. Tas pat raisīja interesi, jo līdz šim šādu inovatīvu sistēmu nav un informācija par to ir niecīga. VIPs projektu vērtējam kā iespēju tiem, kuri vēlas attīstīt savas uzņēmējspējas un radīt inovatīvus produktus, eksperimentējot.”