Pieturi Liepā!

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Celt sociālā uzņēmuma “Pieturi Liepā” kapacitāti, piedāvājot inovatīvus tūrisma produktus sasaistē ar apkārtējo tūrisma vidi.

Apraksts: SIA “Pieturvieta” uzņēmuma struktūrvienība “Pieturi Liepā” kafejnīca, ir ne tikai kafejnīca. Tas ir ar vietējās kopienas un iesaistot mazaizsargātās grupas, izveidots sociālais uzņēmums, ar mērķi veicināt jauniešu ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos darba vidē. Uzņēmums arī nodarbina personas ar invaliditāti un ar pielāgotu darba vidi. Viena no uzņēmuma darbības izaicinājumiem ir kļūt par Tūrisma informācijas punktu sasaistē ar Līču-Lanģu klintīm, Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju “Kalāči” un citiem apkārtnes tūrisma objektiem. Mūsu suvenīru stendā ir iespēja iegādāties vietējo ražotāju un cilvēku ar īpašām vajadzībām dažādas radītās lietas. Kafejnīcā uz vietas ir Informācijas – suvenīru stends. Visi ienākumi tiek nodoti mazaizsragātām mērķa grupām, kurām dažādu iemeslu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi strādāt. Šobrīd meklējam radošus risinājumus, lai sadarbībā ar Veidenbauma muzeju un vietējiem sociāliem partneriem, mērķa grupām izveidotu pievilcīgus un inovatīvus zīmola suvenīrus, kas būtu pievienotā vērtība vietējai lauku tūrisma attīstībai. Ir nepieciešama palīdzība esošā tūrisma punkta izveidei – suvenīru un zīmola attīstībai sociālajam uzņēmumam un produktu/ preču izstrādei un nostiprināšanai atbilstoši mūsdienu prasībām. Šobrīd ir izstrādāti mājas lapas “frame”, kuru būtu iespējams šajā konceptā realizēt.

Vēlamais rezultāts: Sagaidām, ka šī pasākuma rezultātā mums būs iespēja tikt pie vienota sociālā uzņēmuma Pieturi Liepā TIP identitātes un iegūt suvenīru paraugus, kā par piemēru, izmantojot Veidenbauma muzeja zīmolu.

Vēlamais komandas sastāvs: Dizaina speciālists, komunikācijas speciālists un IT students.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

SIA Pieturvieta
Reģ.nr. 44103116539
Pieturi Liepā