Reklāmas un informatīvie stendi Valmieras pilsētvidē

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Rast vienotu un pamatotu risinājumu un piedāvājumu reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanai Valmieras pilsētā un piepilsētā (Valmiermuiža, Kocēni).

Apraksts: Reklāmas/informācijas izvietošanai pilsētvidē šobrīd nav vienota pieeja, kā arī iespējas to izvietot ir limitētas. Galvenie informācijas nesēji ir pilsētas autobusu pieturvietu stendi, viens digitālais stends pie Vidzemes Augstskolas, kā arī viena maksas iespēja izmantot privātu LED ekrānu.

Vēlamais rezultāts: Nepieciešama analīze par esošo situāciju, citu pilsētu pieredzes analīze, potenciālie risinājumi (gan digitāli, gan citādi) ar konkrētiem piemēriem un izmaksu aprēķiniem. Izpēte, risinājumu prototipi.

Vēlamais komandas sastāvs: Visi interesenti.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

Valmieras novada Kultūras pārvalde
Reģ.nr. 90000043403
www.vkc.lv