Rīgas brīvostas dekarbonizācijas iespēju izvērtējums

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Izvērtēt iespējamos dekarbonizācijas virzienus: alternatīvo degvielu attīstība, energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu ražošana.

Apraksts: Ņemot vērā Eiropas savienības mērķus mazināt ostu ietekmi uz vidi, līdz 2030.g. ES ostām jāveic darbības dekarbonizācijas mērķu sasniegšanā. Izaicinājuma uzdevums ir izvērtēt iespējamos Rīgas ostas dekarbonizācijas virzienus, to vides, tehnisko un ekonomisko pamatojumu un modelēt ietekmi uz izmešu samazināšanu, Rīgas brīvostas budžetu, konkurētspēju un sociālekonomisko ietekmi. Iespējamie attīstības virzieni: alternatīvo degvielu attīstība, energoefektivitāte, videi draudzīgas infrastruktūras attīstība, atjaunīgo energoresursu ražošana. 

Vēlamais rezultāts: Izpēte.

Vēlamais komandas sastāvs: 1 vides eksperts, 1 inženieris, 1 uzņēmējdarbības eksperts.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

Rīgas brīvostas pārvalde
Reģ.nr. 90000512408
www.rop.lv