Vietējās teritorijas attīstības scenāriju novērtēšanas rīka izstrāde

PAR IZAICINĀJUMU

Mērķis: Radīt sistēmu, kas ļauj modelēt ciema attīstību, ņemot vērā dažādus kritērijus (piemēram,iedzīvotāju skaits, darba vietas, uzņēmējdarbību skaits u.c.).

Apraksts: Izstrādāt rīku, kas ļauj modelēt vietējās teritorijas (piem., ciema) attīstības scenārijus, ņemot vērā dažādus kritērijus (piemēram, iedzīvotāju skaits, darba vietas, uzņēmējdarbību skaits u.c.). Tādējādi, iespējams, uzrādītos izaicinājumi, kuriem vietējā teritorijā dzīvojošiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība un jāreaģē uz tiem, lai virzītos vēlamā attīstības scenārija virzienā. Vai vispār ir iespējams radīt sistēmu, kas, ievadot noteiktus rādītājus, spēj norādīt, kurai teritorijai, piem., turpmāko 30 gadu laikā ir attīstības iespējas/nākotne vai nav?

Vēlamais rezultāts: Lietošanai gatavs rīks.

Vēlamais komandas sastāvs: Visi interesenti.

Informācija par izaicinājuma sniedzēju:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Reģ.nr. 40003347699
www.llkc.lv