Atziņas par otro tematisko nodarību “Finanšu plānošana”

Kā veidojas pašizmaksa? Kā veidojas cena? Lai to noskaidrotu, trešdien, 18.maijā, VIPs 1.cikla dalībnieki kopā ar nodarbības vadītāju – Sarmīti Rozentāli, Vidzemes Augstskolas Dr. oec. Profesori, tikās seminārā “Finanšu plānošana”. Kā laikā guva ieskatu ieņēmumu un izdevumu, pašizmaksas plānošanā un tajā, kā veidojas produkta vai pakalpojuma cena. Nodarbības mērķis bija, ņemot talkā pavisam vienkāršus paņēmienus un visiem viegli pieejamus rīkus, izzināt uzņēmuma finanšu plānošanas gaitu. Pozitīvās VIPs dalībnieku atsauksmes liecina, ka tika sasniegts plānotais. Vairāki cilvēki minēja, ka izdevies izprast jēdzienus un, šķietami, sarežģītus procesus saistībā ar finansēm.

Dalībnieki novērtēja iespēju iegūt strukturētas un koncentrētas zināšanas, kā arī iespēju, pasniedzējas vadībā, zināšanas izmēģināt un pielietot praksē, aprēķinot produkta vai pakalpojuma cenu. Saprast, kā piespiest finanses strādāt savā labā. Vairāki semināra apmeklētāji uzsver, ka: ”Plānotas un labi pārvaldītas finanses ir galvenā atslēga uzņēmuma panākumiem, jo katram mazākajam sīkumam ir liela nozīme cenas veidošanā un tādēļ izmaksu plānošana jāveic īpaši skrupulozi!”.

Semināra dalībnieki atzīst, ka: “Bija iespēja dzirdēt daudz labas informācijas, kas noteikti noderēs ne tikai izaicinājuma izstrādes laikā, bet arī dzīvē..”. Paldies visiem par aktīvu līdzdarbošanos seminārā gan klātienē, gan attālināti!

Leave a Reply

Your email address will not be published.