VIPs 3. cikla dalībnieki pilnveido zināšanas seminārā “10 inovāciju tipi”

Rezultāts vairāk atkarīgs no disciplīnas, nevis no radošuma.” – viena no atziņām, kas palikusi prātā kādam semināra “10 inovāciju tipi” dalībniekam. Pasākumu VIPs 3.cikla dalībniekiem, kas aizvadīts 8. jūnijā lielākā daļa dalībnieku pasākumu vērtē ļoti pozitīvi. Zināšanās dalījās semināra vadītāja Ilze Eglāja – Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja, kura bijusi arī Start-UP vadītāja un vadījusi biznesa inkubatoru. Aicinot jauniešus nosaukt kādu viņiem zināmu inovatoru, pēc dažādiem minējumiem izskanēja secinājums: “Inovatori esam mēs paši!”. Tas nozīmē, ka noskaņojums ir īstais, lai darītu un radītu jaunus un inovatīvus risinājumus kā uzņēmumu dotajiem izaicinājumiem, tā savām biznesa idejām.

Uzzināju, ka inovatīvs nav tikai kaut kas, kas ir jauns izgudrojums, bet inovācijām ir 10 dažādi veidi kā uzlabot produktu, pakalpojumu vai optimizēt procesus uzņēmumā. Sapratu, ka produktam nevajag veltīt visu savu uzmanību, jo sakārtots un loģisks biznesa plāns nesīs vairāk augļu.” atzīst jaunieši. Dalībnieki uzteic to, ka temats tika skaidrots caur zināmiem piemēriem un zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai izmantots atraktīvs veids, kas izvērtās kā aizraujošas sacensība. Trīs labākie jaunieši, kuri testā ieguva augstāko punktu skaitu saņēma arī praktiskas balviņas.

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009

Informāciju sagatavoja:
Līga Vilcāne
VIPs komunikācijas speciāliste 
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.