VIPs jauniešu komandas ir uzsākušas aktīvu darbu pie inovatīvu biznesa ideju un problēmsituāciju risināšanas

No šī gada aprīļa līdz jūnijam Biznesa izmēģinājumu un Inovāciju laboratorijās, sadarbībā ar zinošiem komandu vadītājiem, norisinās ļoti intensīvs jauniešu darbs pie inovatīvu biznesa ideju izstrādes un izvēlēto izaicinājumu risināšanas. 

Kopumā 36 jaunieši no Vidzemes augstskolas, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Valmieras tehnikuma un citām Latvijas izglītības iestādēm, individuāli vai komandās,  risina Vidzemes un Latvijas uzņēmumu un institūciju izaicinājumus. Studējošie izvēlējušies strādāt pie SIA Valpro,  AS Valmieras stikla šķiedra, CSDD, SIA Taino5 (Atpūtas komplekss “Lācītes”), Valmieras novada Tūrisma pārvalde un citu uzņēmumu un organizāciju dotajiem izaicinājumiem.

Darba procesa laikā programmas dalībniekiem tiek nodrošināts  atbalsts no plaša akadēmiskā personāla, nozares ekspertu, mentoru un uzņēmumu pārstāvju puses. Rezultātā uzņēmums vai organizācija saņems konkrētā izaicinājuma risinājumu vai izpētes datus. Jaunieši, darbojoties programmā, saņems stipendijas, grantus idejas attīstībai un labākie inovāciju pieteikumi saņems arī naudas balvas.

Programmas pirmajā cikla sākumā, pēc veiksmīgas ideju prezentēšanas, žūrijas komisija izvirzīja astoņas komandas un divus individuālos pētniekus tālākam darbam Biznesa izmēģinājumu un Inovāciju laboratorijās.

Biznesa izmēģinājumu laboratorija:

  1. Komanda “SmartBox

Izaicinājums: Mikromobilitātes novietnes izstrāde

Komandas vadītājs: Juris Čeičs

Komandas dalībnieki: Roberts Gaižutis, Laura Priede, Sendija Aņikejeva 

  1. Komanda “Valmiera 2027

Izaicinājums: Kultūras un aktivitāšu lietotnes dizains “Valmiera 2027”

Komandas vadītājs: Karīna Vītiņa

Komandas dalībnieki: Markuss Ādamsons, Laura Voitkeviča

  1. Komanda “Hydrosprout

Izaicinājums: Inovatīvas siltumnīcas prototipa izveide

Komandas vadītājs: Jurģis Priedītis

Komandas dalībnieki: Harijs Liepiņš, Ieva Grundmane, Mareks Markuss Boškins, Nils Pauls Ozols, Sintija Ulme

  1. Komanda “ELADO

Izaicinājums: Valmieras novada Tūrisma pārvalde – Vienota Valmieras tematiskā tūrisma piedāvājuma izveide un komercializēšana sporta jomā

Komandas vadītājs: Toms Treimanis

Komandas dalībnieki: Elizabete Brante, Dāvis Strauts, Lūcija Mende, Oto Šadeiko

Inovāciju laboratorija:

  1. Komanda “Infinity

Izaicinājums: Interaktīvs un izglītojošs centrs „Dzelzceļš un  Tvaiks”

Komandas vadītājs: Sarmīte Ivanāne

Komandas dalībnieki: Daniels Liepiņš, Gustavs Iļjučonoks, Edijs Niks Eglītis, Elīze Ģēvele

  1. Komanda “Pēdējā cerība

Izaicinājums: Štancēšanas procesu automatizācija

Komandas vadītājs: Elgars Upītis

Komandas dalībnieki: Gundars Zvejs, Sarmīte Endzele, Markuss Branka, Kaspars Klāviņš

  1. Komanda “Movement

Izaicinājums: Lācītes

Komandas vadītājs: Ilgvars Ābols

Komandas dalībnieki: Elvis Kārkliņš, Jevgenija Matvejeva, Rūta Līdaka, Kristīne Andrējeva, Vitālijs Jānis Marcinkēvičs, Laura Luīze Kiļupe

  1. Komanda “VIJA

Izaicinājums: VAS CSDD publiskās komunikācijas stratēģija

Komandas vadītājs: Renāte Cāne

Komandas dalībnieki: Gustavs Māziņš, Nikola Anna Samoiļenko, Santa Skaistkalne, Estere Loreta Ābeltiņa, Krista Leimane, Ervīns Boikovs

  1. Līga Jupatova

Izaicinājums: No Krievijas saņemtās dabas gāzes aizvietošana ar citiem energoresursiem

Vadītājs: Kārlis Grīnbergs

  1. Gints Bērtiņš

Izaicinājums: Datos balstīta ciema attīstība

Vadītājs: Andris Klepers

Vidzemes inovāciju programmas studentiem ietvaros Vidzemes Augstskola sadarbībā Valmieras Attīstības aģentūra organizē seminārus, jeb tematiskas nodarbības par 4 tēmām, kas ir aktuālas un saistošas, strādājot pie biznesa idejas attīstības, vai risinot un meklējot inovatīvas pieejas uzņēmumu izvirzītām problēmām vai idejām. Tās būs nodarbības par rodošo domāšanu, finanšu plānošanu, eko inovācijām un ideju prezentēšanu. Pirmais seminārs “Dizaina domāšana” notiks jau 9.maijā, Vidzemes Augstskolā.

Jauniešu darbs ilgs līdz 30.jūnijam, kad VIPs projekta 1. cikla noslēguma pasākumā, komandas savus sasniegtos rezultātus prezentēs žūrijas komisijai un uzņēmumiem. Iespējams, komandas pārsteigs ar pavisam negaidītām idejām, jauniem  pakalpojumiem un jau gataviem produktu prototipiem. Gadījumā, ja risinājums prasīs būtisku pilnveidi, tas tiks iekļauts nākamajā programmas ciklā un komandas varēs turpināt darbu pie pētījuma vai idejas izstrādes. 

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS”  Nr. 1.1.1.3/21/A/009  

Leave a Reply

Your email address will not be published.