Ieguvēji esam visi!

Pateicoties projekta Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs laikā gūtajai pieredzei, mācībām un rezultātiem “Esam sapratuši kā veicināt inovāciju radīšanu un padarīt to par ikdienas procesu” tā Vidzemes Augstskolas rektore A. Dāvidsone.

Protams, kopā vēl tāls ceļš ejams, bet galvenais, ka sperti pirmie soļi un sadarbība apņēmīgi tiek turpināta!

Vairāk skaties raidījuma “Mēs varam -mēs datrām!” sižetā.

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009  

Leave a Reply

Your email address will not be published.