Studenti radījuši 37 inovācijas – biznesa idejas un risinājumus uzņēmumu dotiem izaicinājumiem

20. oktobrī, koncertzālē “Valmiera” notika “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs” DEMO diena un projekta Noslēguma forums. VIPs 3. posma dalībnieki prezentēja inovatīvus risinājumus uzņēmēju dotiem izaicinājumiem un arī vienu biznesa inovāciju. Neformālā gaisotnē tikās uzņēmēji, studenti un izglītības jomas pārstāvji, lai dalītos pieredzē un diskutētu par sadarbības iespējām. 

DEMO dienā noslēdzās 3. atbalsta programmas cikls, kā laikā kopš šī gada maija vidus 12 komandas, kopumā 45 dalībnieki, veikuši darbu pie 1 biznesa inovācijas izstrādes un 11 uzņēmumu dotiem izaicinājumiem. Biznesa un Inovāciju laboratorijās vērtēšanas komisijas skatījumā veiksmīgākie risinājumu autori bija komandas Buzzārs un MMK, kas radīja mūsdienīgu  konceptu Valmieras tirgus kvartālam. Apbalvots tika arī komandas InteriorEssence darbs – interjera risinājums skaņas izolācijai SIA MiraMotionLatvija ražošanas telpām. Tāpat atzinīgi novērtēta komandas BioSolutions izstrādātā stratēģija bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešanai SIA ZAAO darbības reģionā. Kā arī komandas KDMedia veiktā Baltijas valstu tirgus izpēte metālapstrādes uzņēmuma SIA VRV Trading jaunajam produktam un komandas VIJA Creative izveidotais video materiāls par SIA VALPRO.

Klātienē varēja aplūkot trīs ciklu laikā VIPs dalībnieku izstrādātos 37 inovāciju prototipus – mini koģenerācijas staciju, hidroponikas sistēmu, Valmieras tirgus kvartāla maketu un Ideju katalogu attīstībai, automatizētu pagrabu, liofilizētu dārzeņu un augļu pulverīšus mazuļiem un daudz ko citu. Valmieras koprades darbnīcas DARE mobilajā stendā pasākuma apmeklētāji varēja uzzināt par pieejamajiem pakalpojumiem, darbībā vērot 3D printeri un uzzināt ar kurām iekārtām ikviens interesents pēc iepriekšēja pieraksta var darbnīcā patstāvīgi strādāt. Kā arī uzzināt vairāk par programmas rezultātiem. 

Projekta Noslēguma forumā pēc visu trīs ciklu beigām, tika atzīmēti kopīgā darbā sasniegtie rezultāti, uzņēmēji un VIPs dalībnieki dalījās pieredzē par programmas spilgtākajiem labās prakses piemēriem. 

Projekta rezultāti nav mērāmi tikai skaitļos, bet arī iesaistīto cilvēku ieguldījumā. Agnese Dāvidsone, Vidzemes Augstskolas (ViA) rektore atzīst, ka: Sākot projektu bija ārkārtīgi daudz nezināmā, bet projekta noslēgumā, redzot iespaidīgos rezultātus, sirdi pilda milzīgs prieks par to, ko visi kopā varam izdarīt! Projekta VIPs laikā izstrādāta jauna ViA stratēģija. Kā viens no prioritārajiem attīstības virzieniem iezīmēts inovāciju veicināšana. Tas nozīmē, ka līdzšinējie projekta rezultāti ir jāuztur un jāturpina attīstīt! 

Jebkura vieta var attīstīties trīs virzienos – audzējot iedzīvotāju skaitu, attīstot uzņēmējdarbību vai piesaistot tūristus. Andris Klepers, Valmieras novada domes pašvaldības deputāts uzsver: VIPs ir divkārt stratēģiska programma, kas dod iespēju jauniem cilvēkiem testēt savas idejas un “iekāpt uzņēmēja kurpēs”. Būtiski, lai jaunieši, studenti, tehnikumu audzēkņi un vidusskolēni zinātu, ka ar savām idejām Valmierā vienmēr būs gaidīti!

Ne mazāk svarīgi sadarbības partneriem saredzēt, ka, izprotot kopīgus mērķus, varam darboties daudz efektīvāk.Pašvaldība pateicas ikkatram uzņēmējam par drosmi, ieguldījumu un atbalstu VIPs, lai palīdzētu veidoties jaunai uzņēmējdarbības kultūrai, kas iedrošina potenciālos uzņēmējus izmēģināt spēkus biznesa vidē. tā Andris Klepers.  

Projekta noslēgums vienlaikus ir arī jauna sākuma punkts. Tas ir izaicinājums turpināt pieaugt un mācīties no tā, ko esam sasnieguši. VIPs bija stāsts par sadarbību, radošumu un kopīgu mērķu sasniegšanu. Programmas dalībnieku vēlējums – pirmkārt, uzdrīkstēties! Turpināt rosīties, neskatoties uz šķēršļiem vai grūtībām, kaut vai lēnām, bet neatlaidīgi virzīties uz priekšu. Turpināt veidot ekosistēmu, kurā jaunieši var apgūt piesātinātu un daudzpusīgu pieredzi, kas noderēs visa mūža garumā!

Foto atskatu par pasākumu, skatīt šeit.

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009  

Leave a Reply

Your email address will not be published.