Teicams darbs – veiksmīgas sadarbības rezultāts

Jaunieši spēj izsapņot ideju, kam piemīt oriģinalitāte un lidojums, kas ar gadiem kļūst piezemētāks, Vidzemes inovāciju programmas studentiem – VIPs atklāšanas pasākumā uzsvēra Smiltenes novada kultūras jomas bijusī vadītāja Iveta Kovtuņenko. VIPs dalībnieki nepilnu divu gadu laikā pierādījuši, ka ar mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu spēj radīt apbrīnojamas inovācijas. Panākumu atslēga – atbalstoša vide, kurā pieejams ekspertu un mentoru atbalsts, tādi motivāciju stimulējoši faktori kā kompetenta darba vadītāja atbalsts, stipendija un finansējums ideju realizēšanai.

Abpusēja sadarbība ir viens no lieliska rezultāta priekšnoteikumiem, tādēļ pateicamies Valmieras novada pašvaldībai un Smiltenes novada pašvaldībai par programmai izrādīto uzticību un sniegto līdzfinansējumu, kā arī uz inovācijām un attīstību vērsto sadarbību. Projektā VIPs atbalstu saņēmuši seši jaunieši no Smiltenes novada un 42 Valmieras novada jaunieši, kuri izvēlējušies mācīties kādā no Valmieras izglītības iestādēm. Dalībnieki veikuši darbu gan pie dažādu uzņēmumu izaicinājumiem, gan izstrādājuši savas biznesa idejas.

Smiltenes novada pašvaldības darbinieku vizīte Vidzemes Augstskolā

Pateicoties VIPs atbalstītājiem, izveidota sadarbības platforma Vidzemes Augstskolas Ideju banka (www.idejubanka.va.lv). Digitālā rīka galvenais mērķis ir uzkrāt un apkopot komersantu un sabiedrības idejas un izaicinājumus. Platforma noteikti darbosies arī pēc projekta VIPs īstenošanas kā stiprinošs sadarbības elements starp augstskolu, industriju, sabiedrību un pašvaldību. Ideju banka būs kā viens no instrumentiem ilgtermiņa sadarbības un dialoga sekmēšanai ar nozarēm, kurām tiek gatavoti topošie darbinieki vai kurās tiek gatavoti jaunie uzņēmēji.

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS”  Nr. 1.1.1.3/21/A/009 

Informāciju sagatavoja:
Līga Vilcāne
VIPs komunikācijas speciāliste
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.