STIPRINOT UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ZINĀTNES SADARBĪBU, TIEK ĪSTENOTS PROJEKTS “VIDZEMES INOVĀCIJU PROGRAMMA STUDENTIEM”

“Vidzemes inovāciju programma studentiem” jeb VIPs ir atbalsta programma, kas darbojas Vidzemes Augstskolas paspārnē un sniedz iespēju individuāli vai komandā, kompetentu jomas ekspertu vadībā, īstenot inovatīvas biznesa idejas vai izstrādāt risinājumu kādam no Latvijas uzņēmumu vai organizāciju dotajiem izaicinājumiem. Programmas mērķis – ieviest ilgtspējīgu atbalsta sistēmu, kas veicinātu un stiprinātu savstarpējo sadarbību starp studējošajiem, nozari un pašvaldību.

Šī gada novembrī projekta 2. ciklu uzsākušas 17 komandas, proti, 5 komandas Biznesa laboratorijā (Starta platformā), kur veicamās aktivitātes vērstas uz komercializējamas idejas attīstību, gūstot praktisku pieredzi biznesa veidošanas procesā. Tāpat Biznesa laboratorijā (Izaugsmes platformā) apstiprinatas 3 komandas, kur studējošie īstenos inovāciju idejas uz jau esošas koncepcijas pierādījumu bāzes. Savukārt, 9 komandas uzņemtas Inovāciju laboratorijā, kur ar radošu un inovatīvu pieeju tiks meklēti labākie risinājumi dotajiem izaicinājumiem.

Sadarbībā ar zinošiem komandu darba vadītājiem, nepilna pusgada garumā studējošie veiks darbu un saņems ikmēneša stipendiju, kā arī grantus idejas attīstībai. Programmā uzņemti kopumā 63 studējošie no dažādām Latvijas izglītības iestādēm – Vidzemes un Venstpils Augstskolām, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rēzeknes, Smiltenes un Valmieras tehnikumiem, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Valmieras Valsts, Pārgaujas Valsts un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijām.

2. ciklā tika iesniegti vairāk kā divdesmit dažādu izaicinājumu tādās jomās kā vide un aprites ekonomika,  sabiedrība un pārvaldība, automatizācija un IT. Studējošie izvēlējušies risināt tādu uzņēmumu vai organizāciju izaicinājums kā SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “ZAAO”, SIA “Ieber.lv”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “Rīgas brīvostas pārvalde”, SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA”, SIA “Smiltenes piens”, SIA “T kings”. 

Līdzīgi kā pirmajā projekta ciklā, VIPs dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas tematiskās nodarbībās jeb semināros, ko organizē  Vidzemes Augstskola sadarbībā Valmieras Attīstības aģentūru. Kompetentu pasniedzēju vadībā studējošie apgūs finanšu plānošanas pamatus un kā efektīvi prezentēt savu ideju. Sadarbībā ar Ventspils Augstskolu dalībniekiem tiek nodrošinātas konsultācijas ar vides ilgtspējas eksperti, lai inovāciju projektos tiktu ieviesti arī aprites ekonomikas principi, ilgtspējīgi risinājumi un veicināta zaļā domāšana izstrādāto produktu vai pakalpojumu īstenošanas procesā.

Zināšanas noderēs gan strādājot pie biznesa ideju attīstības vai meklējot inovatīvas pieejas uzņēmumu izvirzītajiem izaicinājumiem, gan DEMO dienā jeb cikla noslēguma pasākumā, kas notiks 2023. gada aprīlī, kad dalībnieki prezentēs paveikto vērtēšanas komisijai. Veiksmīgāko ideju vai risinājumu autoriem būs iespēja tikt pie vērtīgām naudas balvām līdz pat 2000 EUR apmērā.

Atbalsta programmas 3. cikls sāksies nākošā gada martā. Tiek aicināts ikviens studējošais un uzņēmuma vai organizācijas pārstāvis aktīvi iesaistīties. Informācija par VIPs aktualitātēm pieejama projekta mājas lapā www.vips.va.lv

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS”  Nr. 1.1.1.3/21/A/009  

Informāciju sagatavoja:
Līga Vilcāne
VIPs komunikācijas speciāliste 
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.