AIZVADĪTS KOMPETENCES CELŠANAS PASĀKUMS PROJEKTA VIPs 2. CIKLA DALĪBNIEKU KOMANDU DARBA VADĪTĀJIEM

Aizvadītajā nedēļā, 9.novembrī VIPs ietvaros orisinājās “Train the Trainers” –  kompetences celšanas pasākums 2.cikla dalībnieku komandu vadītājiem, kura laikā 13 komandu vadītāji smēlās zināšanas, iedvesmu un idejas, kā ikdienā efektīvāk atbalstīt un motivēt savas komandas dalībniekus, veicot darbu pie inovatīvo ideju un risinājumu izstrādes.

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties gan citam ar citu, gan ar VIPs komandu, kā arī piedalīties divās nodarbībās. Pirmo nodarbību, kuras temats bija  “Inovācija kā metode” vadīja Riga Business School rezidējošais uzņēmējs (EiR), Viesturs Sosārs. Nodarbībā lektors dalījās ar praktiskiem padomiem un paņēmieniem, kā sistemātiski veidot jaunus produktus un pakalpojumus un kā attīstīt inovatīvas biznesa idejas, tās novērtēt un izprast to nozīmību atbilstoši mērķauditorijai, izvērtējot riska faktorus. 

Savukārt, otrās nodarbības laikā, ko vadīja vides ilgtspējas eksperte, Laura Grundmane, pasākuma dalībnieki guva ieskatu komandas veidošanas pamatprincipos, galvenokārt, kā izvērtēt katra komandas dalībnieka stiprās un vājās puses jeb kā un kādēļ ir vērts noteikt un apzināties katra komandas dalībnieka personības tipu. Kopā ar eksperti komandu darba vadītāji pārsprieda arī šādus tematus – produkta dizains un ilgspējas produkts. Nodarbības praktiskajā dalā dalībnieki izmēģināja “Cirsular Canvas” un ideju ģenerēšanas kartiņas, ar kuru palīdzību komanda var uzlabot savu ideju, lai tā būtu maksimāli ilgtspējīgāka.

Kopumā komandu darba vadītāji vērtēja pasākumu kā lietderīgu, atzīstot, ka iegūtās zināšanas lieti noderēs ikdienas darbā ar VIPs komandām un uzsverot, ka informācija un praktiskās metodes varēs pielietot arī sava uzņēmuma ikdienas darbā un profesionālajā pilnveidē. Darba vadītāji novērtēja iespēju iepazīties ar pārējiem komandu vadītājiem un apmainīties ar līdzšinējo pieredzi.

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS”  Nr. 1.1.1.3/21/A/009  

Leave a Reply

Your email address will not be published.