Vidzemes Augstskolas rektore ar stipendiju atbalsta VIPs

Novērtējot programmas sniegtās iespējas un dalībnieku sasniegumus, savu ieguldījumu VIPs attīstībā sniegusi arī Vidzemes Augstskolas (ViA) rektore Agnese Dāvidsone, šogad savu rektores stipendiju 900 eiro apmērā piešķirot  tieši VIPs projekta dalībniekiem.

Kāpēc VIPs? 

Stiprināt jauniešos uzņēmēju un pārmaiņu ieviesēju garu, sniedzot atbalstu viņu mērķu un vīziju īstenošanā, iedrošināt pārvarēt bailes un spert soli nezināmajā, saņemt drosmi un dot iespēju arī kļūdīties, no kļūdām mācoties, tāda ir “Vidzemes inovāciju programma studentiem” jeb VIPs pievienotā vērtība. Lai varētu īstenot šāda veida programmu, mums ir jāpiesaista privātais līdzfinansējums un redzot programmas 1. posma ievērojamos rezultātus un jauniešu vēlmi darīt, nolēmu arī pati personīgi atbalstīt programmas īstenošanu turpmāk. 

Kāpēc stipendija? 

“Ar stipendiju es atbalstu mērķtiecību un motivāciju, vēlmi paveikt vairāk nekā tikai studiju programmas apguvei nepieciešamo minimumu, ar stipendiju es paužu atbalstu un novērtējumu jauniešiem, kuri vēlas būt konkurētspējīgāki darba tirgū un jau mācību laikā aktīvi veidot sevi kā personību – uz izaugsmi vērstu, nedaudz arī izkāpjot no komforta zonas, uzdrošinoties atvērties jaunai pieredzei, kādu arī ViA piedāvā iegūt ikvienam.”

Kāpēc jauniešiem? 

“Atceros pati savus studiju gadus un to, cik daudz ko gribējās iegādāties, apmeklēt, redzēt un piedzīvot, kādas iespējas jutu sev degungalā! Tajā pat laikā tik ļoti negribējās vecākus apgrūtināt ar finanšu prasīšanu, tāpēc rektores stipendiju saredzu kā iespēju jauniešiem nedaudz palielināt ikmēneša budžetu.”

Kāpēc ViA? 

“Augsne izaugsmei – tāds ir Vidzemes Augstskolas moto. Mēs augam stipri Valmierā, Vidzemē, Latvijā un Eiropā, esam atvērti, elastīgi, aktīvi un, kad nepieciešams, – arī provokatīvi. Stipra, radoša, starpdisciplināra kopiena studijām, pētniecībai, zināšanu pārnesei – tie esam mēs, mūsu studenti, darbinieki, sadarbības partneri. ViA saviem studentiem rāda ceļa gaismu, kā būt līderiem un iestāties par labiem mērķiem. Ne tikai iestāties, bet tos arī sasniegt. Mums ir ar ko lepoties!”

Programmas VIPs 2. cikla dalībnieki, kopskaitā 16 studējošo komandas, ik dienas strādā pie 8 uzņēmumu sniegtajiem izaicinājumiem un 8 savām biznesa idejām. Jauniešu neizsīkstošais darba spars, vēlme iemācīties un izprast, attīstīties un sasniegt noteiktos mērķus ik dienas turpina pārsteigt ne tikai VIPs komandu, bet arī uzņēmējus, kuru izaicinājumi tiek risināti. VIPs komanda, no sirds tic jauniešu spēkam, nerimstošajai enerģijai un radošajam garam, kas mudina radīt inovācijas un sasniegt arvien jaunus mērķus. Programmā ir iespēja dalībniekiem attīstīt pārliecību par savu patieso spēju robežām.

Programmas divu ciklu laikā projekta komandai ir izdevies veicināt ciešāku sadarbību starp Vidzemes Augstskolu, uzņēmējiem un pašvaldībām, attīstot kopējo reģiona izaugsmi! VIPs novērtēts, kā efektīvs instruments inovāciju jomas attīstīšanai un sadarbības veidošanai, ko ar savu iesaisti vai līdzfinansējumu apliecinājuši jau vairāk kā 30 sadarbības partneri – Latvijas uzņēmumi un organizācijas.

Sekojot rektores piemēram, ikvienu aicinām  atbalstīt Vidzemes inovāciju programmas jauniešus, lai viņi var iegūt pieredzi, kas pietuvināta darba videi, inovēt un vairāk iepazīt Vidzemes un Latvijas uzņēmumu un organizāciju vidi un iespējas. Ziedojumu stipendijai var veikt ikviens interesents (privātpersona, publiska vai juridiska persona), veicot maksājumu.

Nodibinājums” Vidzemes Augstskolas Fonds”
Reģ.nr.: 40008142412
Banka: Swedbank
Konts: LV32HABA0551029910264
Mērķis: stipendijām Vidzemes inovāciju programmas studentiem VIPs, Nolikums Nr.VIAF-2023/1.

Vai veicot ziedojumu Ideju bankā

Kontaktpersona jautājumu gadījumā:
Ilze Ulmane
[email protected]
Tel.: 28 309 047

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009

Leave a Reply

Your email address will not be published.